Logo Yanı Reklam

MİSYON VİZYON

Misyonumuz

Son yıllarda ülkemiz sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve hizmet alıcılarının kaliteli hizmete kolay ulaşabilmeleri amacıyla yeni uygulamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda özel sağlık sektöründe yapılan yeni düzenlemeler ve sosyal güvenlik kurumlarının özel sağlık kurumlarından hizmet satın alması sürecinde alınan tek yönlü kararlar sektörde bir takım aksaklıklar, yanlış uygulamalar ve haksız rekabet oluşturmuştur.

Bu nedenlerle sağlık sektöründe var olan tüm özel sağlık kuruluşlarını sahiplenebilen, sağlık sisteminin olumlu gelişmesine katkı sağlayacak, ülkemizin refah seviyesini yükseltecek öneri ve önlemleri ortaya koyup bunlarının uygulanmasını sağlayacak ve bu uygulamaları takip edecek güçlü, yaygın, katılımcı, sivil toplum kuruluşlarının çoğalmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği, bu ihtiyacı karşılamak gayesiyle kuruluşunu tamamlayarak 04.01.2006 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Kuruluş gününde gerçekleştirdiği genel toplantıya yapılan yoğun katılımla kuruluş vasatının ve amacının doğruluğuna şahit olunan derneğimizin öncelikli hedefi halen ciddi bir mağduriyete neden olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un tüm özel sağlık kuruluşlarıyla hizmet alım anlaşmasının tesisinin sağlanarak halen özel tıp merkezleri ve poliklinikler aleyhine işleyen sürecin engellenmesidir. Gelecekte de ülkemizdeki sağlık politikalarının üretilmesi ve yönlendirilmesinde, sağlık sisteminin iyileştirilmesinde katkıda bulunmak hedefimizdir.

Derneğimiz, kamu yararına çalışan tüm özel sağlık kuruluşları ve tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmayı, sivil toplumun güçlendirilmesini ve örgütlülüğünü savunan ve tabana yayılan bir yapı olmayı hedeflemektedir. Özel sağlık sektöründeki bütün gelişmeleri ve kamu ile özel sektör arasındaki ilişkileri bundan sonra dikkatli bir şekilde takip edeceğimizin bilinmesini ve bundan sonraki faaliyetimizin takibini arz ederiz.