Logo Yanı Reklam
14/04/2022 Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik değişikliği yayınlandı.

14/04/2022 Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik değişikliği yayınlandı.

                          14 Nisan 2022 Perşembe                  RESMİ GAZETE                             SAYI:31809

Sağlık Bakanlığından:

 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINADAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 MADDE 1- 10/2/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ç) bendinde yer alan “Hastanenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ruhsatında kayıtlı” ibaresi eklenmiş ve (f) bendinde yer alan “en az 3 katı” ibaresi “en az 2 katı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Hastanenin en az 250 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunur. Yatak kapasitesi 250’den az olan özel hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde başka bir özel hastaneden yatak devralabilir. Yatak devretmek isteyen özel hastane yüz yatağın altına düşmemek şartıyla toplam yatak sayısının %30’una kadarını devredebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ