Logo Yanı Reklam
TÜMSAD SAĞLIK BAKANLIĞI ZİYARETİ

TÜMSAD SAĞLIK BAKANLIĞI ZİYARETİ

Tümsad Derneği yönetim kurulu  Başkanınız Dr. İrfan Başpınar, Genel Sekreterimiz Ali Öztürk, Yönetim kurulu üyelerimiz  Dr. Ekrem YILMAZ Ve Yönetim kurulu Üye temsilcilerimiz Sevda Ve Sultan hanım ile  Başta T.C Sağlık Bakan Yard. Sn. Halil ERDEMİR'i  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Prof.Dr. Ahmet TEKİN' i Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Sn. Dr. Ertuğrul EĞİN'i Sn. Dr. Mehmet GÜNDÜZ' ü Makamlarında ziyaret ederek Özel Sağlık kuruluşlarının dönüşümde yaşanılan imar iskan mevzuatı sıkıntılarını Bakan yard. ile etraflıca paylaştık. Ayrıca Son yayımlanan Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmeliği ile ilgili gelinen süreçte  Bakanlık tarafından uygulama yazısının henüz yayımlanmamış olması ile alakalı il müdürlüklerinde işleyişlerin sekteye uğramaması için Tüm başvuru işlemlerin seri bir şekilde sürmesi için hassasiyet oluştuğu vurgulanmıştır. A.T.T yönetmeliği ve Cerrahi Müdahale Listesinde başta Acil Sezeryan olmak üzere çözüme kavuşmasını beklediğimiz  bir çok  sorunları geniş kapsamlı şekilde istişare ettik.Yapılan görüşmelerde Tıp Merkezlerinin yeni çıkan yönetmelik maddelerinde ve Cerrahi müdahale listedesindeki acilen giderilmesi gereken sorunlar ile ilgili Başta Bakan yard.Sn. Halil ERDEMİR olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerimize sunduk.

31.12.2019