Logo Yanı Reklam
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2021 yılına ait  Sözleşme Ücretleri Başvuru Fiyat Tarifesi hakkında duyuru yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2021 yılına ait Sözleşme Ücretleri Başvuru Fiyat Tarifesi hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.01.2021


DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 3.577,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2021 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,

 

Tüm ilgililere duyurulur.

 

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması.

 

ÖDEMELER

ÖDEME TÜRÜ

İL SEÇİMİ

SEÇİLECEK BİRİMİ
(SAYMANLIK ADI)

REFERANS NUMARASI
SORGULAMA TİPİ

BAŞVURU TİPİ

SGK ÖDEMELERİ

BEYANLI ÖDEME

ANKARA

GELİR MUHEBE BİRİMİ

VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) VEYA TC KİMLİK NUMARASI

O 1043GSS LİSTELERE İLAVE BAŞVURU ÜCRETİ

O 1044GSS LİSTELERDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURU ÜCRETİ

O 1045GSS TIBBİ MALZEME AİDAT ÜCRETİ

O 1046GSS SÖZLEŞME ÜCRETİ

 

Ek : Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

 

DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN

 

SÖZLEŞME ÜCRET FİYAT TARİFESİNE ULAŞMAK İÇİN