Logo Yanı Reklam
Sosyal Güvenlik Kurulun ' da Yapılan Yeni Atamalar

Sosyal Güvenlik Kurulun ' da Yapılan Yeni Atamalar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı.

24 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28569

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/127

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN              Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/128

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN              Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

 Sayın Fatih ACAR'a ve Sayın Yadigar Gökalp İLHAN'a şimdiye kadarki görevlerinde sektörümüze verdikleri destek için teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.