Logo Yanı Reklam
Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Denetimleri hakkında duyuru yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Denetimleri hakkında duyuru yayımlandı

07-06-2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01 TEMMUZ 2020 tarihinden itibaren planlandığı şekilde ve daha önce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel ve diğer kamuya ait Sağlık Kuruluşlarının Denetimlerinin yapılması ile ilgili duyuru yayımlandı

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:23824201-663.02/E.458    07.06.2020
Konu: Sağlık Tesisleri Denetimleri Hk.

 

DAĞITIM

İlgi :19/03/2020 tarihli ve 23824201-663.02-307 sayılı genel yazımız.

İlgide kayıtlı genel yazımız ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen alınan bir dizi tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel ve diğer kamuya ait tüm sağlık hizmet sunucularına yönelik olarak il sağlık müdürlüklerimizce 6 (altı) aylık dönemler halinde yapılması planlanan ve belirlenen bu plan takvimi dâhilinde gerçekleştirilen olağan (rutin) denetimlerin ilk 6 (altı) aylık döneminin Bakanlığımızca görülen lüzum üzerine ertelenmesi uygun görülmüş; ihbar, şikâyet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağandışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürüleceği, iş bu Genel Yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve ilgili mevzuatı gereği eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerin ise gerekli önlemler alınmak kaydıyla tamamlanması talimatı verilmiş olduğu malumlarıdır.

Bilindiği üzere; 29/05/2020 tarih ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı Genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler bağlı olarak İl Sağlık Müdürlüklerince illerinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerine yönelik olarak 2020 yılının ikinci 6 (altı) aylık döneminde (01 TEMMUZ-31 ARALIK 2020) yapılması planlanan ve denetim takvimine bağlanan olağan (rutin) denetimlerin01 TEMMUZ 2020 tarihinden itibarenplanlandığı şekilde ve daha önce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi, gerçekleştirilecek olan denetimlere ait verilerin yazımız ekindeki (Ek-1) “2020 Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Formu” üzerine işlenerek 18 Ocak 2021 tarihinden önce[email protected]adresine (Microsoft Excel formatında) ve (EBYS) üzerinden resmi yazı ile gönderilmesinin sağlanması hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür

  EK
-Ek-1 (2020 Yıllık Denetim Faaliyet Raporu)

Dağıtım 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ