Logo Yanı Reklam
27.05.2022 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2022 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi Yayınlandı

27.05.2022 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2022 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2022 yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşme duyurusu ve Sözleşme Metni yayımlandı.

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27.05.2022


DUYURU

2022 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

                  “2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” 01.06.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş olup duyuru ekinde yer almaktadır.

                  Halen uygulanmakta olan Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 18.3. maddesinde “Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmasına rağmen SHS yeni sözleşmeyi verilen sürenin sonunda imzalamaz ise sözleşmesi feshedilir…” hükmü yer almaktadır

                 Buna göre;

                1. Kurumumuzla sözleşmesi devam eden özel sağlık hizmeti sunucularının (SHS); sözleşme yapma talep dilekçesi ve sözleşme ekinde yer alan “Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu”ndaki (EK-1) belgelerle birlikte en geç 07.06.2022 günü mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

               2. Başvurular, sözleşme işlemlerini yürütmekte olan ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından 20.06.2022 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup başvuruları kabul edilerek sözleşmeleri yenilenen SHS’ler ile 01.06.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanacaktır.

              3. Başvuru yapmayan özel sağlık hizmeti sunucularının 07.06.2022 tarihi itibarıyla MEDULA ekranı kapatılacaktır.

             4. Kurum tarafından sözleşme imzalanması uygun bulunmayan özel sağlık hizmeti sunucularının ise 20.06.2022 tarihi itibarıyla MEDULA ekranları kapatılacaktır.

             5. 07.06.2022 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar, yeni sözleşme başvurusu olarak değerlendirilecek olup sözleşmeler Kurumca imzalandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır.

             İlgililere önemle duyurulur.

- DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 -2022 YILI SGK SÖZLEŞME METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ