Logo Yanı Reklam
SGK'ya  ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru

SGK'ya ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

09.01.2019


DUYURU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2019 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret2.558,40 TLolarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2019 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,

Tüm ilgililere duyurulur.

Ekler

Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

 

EK-1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ
BAŞVURU NİTELİĞİNE GÖRE ALINACAK ÜCRETLER BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ÖDENECEK TUTAR          (2019 YILI İÇİN)
SIRA NO BAŞVURU KODU İLAÇ LİSTELERİNE İLAVE BAŞVURULARI    
1 1010 Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvurular 10 KATI 25.584,00
2 1020 Referans imal ilaçlar için yapılacak başvurular 5 KATI 12.792,00
3 1030 Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvurular 5 KATI 12.792,00
4 1040 Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvurular 2 KATI 5.116,80
5 1050 Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 5 KATI 12.792,00
6 1060 Referans imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 2 KATI 5.116,80
7 1070 Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 2 KATI 5.116,80
8 1080 Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 1,5 KATI 3.837,60
    İLACA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ    
1 2010 Her bir endikasyon/prospektüs/KÜB-KT/geri ödeme kuralları değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI 2.558,40
2 2020 Her bir firma/barkod değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI 2.558,40
3 2030 Her bir ilaç ismi değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI 2,558,40
4 2040 Her bir ilaç için iskonto düşüşlerine ilişkin yapılacak başvurular 1 KATI 2,558,40
5 2050 Her bir ilaç için listeden çıkarılma işlemine ilişkin yapılacak başvurular 1 KATI 2,558,40
6 2060 Her bir ilaç için aktiflenme işlemine ilişkin yapılacak başvurular  1 KATI 2,558,40
    SUT EKİ LİSTELERİNE TIBBİ MALZEME İLAVE SUT KODU TALEBİ    
1 3010 SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 10 KATI 25.584,00
2 3020 Yerli  malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 5 KATI 12.792,00
3 3030 SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 5 KATI 12.792,00
4 3040 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 2 KATI 5.116,80
    TIBBİ MALZEMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ    
1 4010 Her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu 0,004  KATI 10,23
2 4020 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu 0,002  KATI 5,12
3 4030 Her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu  0,002 KATI 5,12
4 4040 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu 0,001 KATI 2,56
5 4050 Ödeme kriteri değişikliği  için yapılacak başvurular 1 KATI 2,558,40
6 4060 Her bir SUT koduna ait  fiyat artış talepleri için yapılacak başvurular  1 KATI 2.558,40
    YILLIK AİDAT ÜCRETİ    
1 5010 Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti  0,005 KATI 12,79
2 5020 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti  0,0025 KATI 6,40
    SÖZLEŞME ÜCRETİ    
1 6010 Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler, vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel hastaneler, belediyelere ait olan hastaneler için sözleşme ücreti  5 KATI 12.792,00
2 6020 Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, belediye hastaneleri dışındaki belediyelere ait olan diğer sağlık hizmeti sunucuları için sözleşme ücreti  2 KATI 5.116,80
3 6030 Optisyenlik müesseseleri için sözleşme ücreti 0,2 KATI 511,68
4 6040 Tıbbi malzeme tedarikçileri için  sözleşme ücreti 0,2 KATI

511,68