Logo Yanı Reklam
Sağlık Bakanlığı COVID-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirler ile ilgili  yeni duyuru yayımladı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirler ile ilgili yeni duyuru yayımladı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:14500235-403.99/ E.1208 -  12/06/2020
Konu: 
COVID-19 Normalleşme Süreci ve
           
Alınacak Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 17.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.546 sayılı “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazımız.
          
b) 07.06.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.1200 sayılı “Covid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazımız.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiş olup, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlenerek ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile yürürlüğe girmiştir.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızın (2) maddesi ile yeniden düzenlenen ilgi (a)’da kayıtlı yazının “ Ağız ve diş sağlığı hizmetleri” ile ilgili 3 üncü fıkrasına “e- Yukarıdaki hususlar dışında ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında her türlü dental işlemi Bakanlığımızca

oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisindenormallesme-doneminde-saglikkurumlarinda-calisma-rehberi.html)” bendi eklenmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemenin ilinizde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK)

 

BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN DUYURUYA AİT ÜST YAZIYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN COVİD SAĞLIK KURUMLARI GÜNCEL ÇALIŞMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ