Logo Yanı Reklam
COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınlarına yönelik tedbirler ile ilgili yeni duyuru.

COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınlarına yönelik tedbirler ile ilgili yeni duyuru.

Sağlık Bakanlığı tarafından "COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları ile ilgili Tedbirler" konulu duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 14500235-403.99/ E.1211 -  12/06/2020
Konu: COVİD-19 Pandemisi Süresince
          Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında
          Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları
          Hakkındaki Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 15/05/2020 tarihli ve 14500235-419-1097 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince kabul şartları, ülkemize girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler belirlenmişti.

İlgi yazımızın e bendi “e) Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili tedavi göreceği hastanede Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yine ilgi yazımız ekinin (4) üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan madde eklenmiştir.

“(5) Tedavi Sonrası Taburculuk İşlemlerinde Alınacak Önlemler:

1) 7 günden önce ülkesine dönmek istemesi durumunda; PCR testi yapılır. Negatif ise derhal hastane gözetiminde sınıra kadar uğurlanarak yolcu edilebilir.

2) Türkiye’de kalmak istemesi durumunda:

a) Hastanede tedavisi erken bitse bile en az 7 gün beklemek durumundadır. 7 günü tamamladığında, PCR testi yapılır. Negatif ise taburcu edilebilir. Türkiye’de hastane dışında turist olarak konaklayabilir.

b) 14 günü tamamlaması durumunda COVID belirtisi yok ise taburcu edilebilir ve Türkiye’de turist olarak konaklayabilir.”

Uygulamanın yukarıdaki değişiklikler ile birlikte yürütülmesi ve ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:                                               Bilgi:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)     Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

                                                         İçişleri Bakanlığı
                                                         Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığına

DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ