Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2022 yılına ait Sözleşme Ücretleri Başvuru Fiyat Tarifesi Ve Ödeme tarihi ihakkında ayrı ayrı duyuru yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

24.12.2021


DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU

 

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2022 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 5.004,00TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2022 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek : Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

 

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması.

 

 

ÖDEMELER

ÖDEME TÜRÜ

ÖDEME TİPİ

İL SEÇİMİ

SAYMANLIK ADI

REFERANS NUMARASI

BORÇ SEÇİMİ

SGK Ödemeleri

Diğer Tahsilatlar

Beyan Usulü Saymanlık

Ankara

Gelir Muhasebe Birimi

Vergi Numarası (Öncelikli) veya TC Kimlik Numarası

O 1043 GSS Listelere İlave Başvuru Ücreti

O 1044 GSS Listelerde Değişiklik Başvuru Ücreti

O 1045 GSS Tıbbi Malzeme Aidat Ücreti

O 1046 GSS Sözleşme Ücreti

 

1- DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2- SÖZLEŞME ÜCRET FİYAT TARİFESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

3- SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN SGK ÖDEME TARİHİ DUYURUSUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 


Bu duyuru 253 kez okundu.