SGK'ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasar

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 

MADDE 1- (1) Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı kararı ile kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında geçen “2 Ocak” ibareleri “31 Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı Usul ve Esasların “Sözleşme ücretlerine ilişkin hususlar” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yenilenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzatılması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- (1) Aynı Usul ve Esasların “Geçiş hükümleri” başlıklı 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13- (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan tıbbi malzeme ve ilaca ilişkin başvurular bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.

 (2) 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında sağlık hizmeti sunmak için Kurumumuza  yapılan sözleşme başvuruları, başvuru tarihine bakılmaksızın bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilir.”

 MADDE 4- (1) Aynı Usul ve Esas eki “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin  “Sözleşme Ücretleri” bölümünde yer alan “6010” ve “6020”  Başvuru kodlu  satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1

6010

Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler, vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel hastaneler, belediyelere ait olan hastaneler için sözleşme ücreti

10 KATI

2

6020

Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, belediye hastaneleri dışındaki belediyelere ait olan diğer sağlık hizmeti sunucuları için sözleşme ücreti

5 KATI

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Yönetim Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 2016/516 sayılı kararı ile uygun görülen bu Usul ve Esaslar  1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

 

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esası Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Güncel Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ

 

 


Bu duyuru 2472 kez okundu.