TÜMSAD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

 

 

Tümsad-Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği’nin olağan Genel Kurul Toplantısı 22.12.2015 tarihinde saat 19:00 da Dernek Merkezinde yapıldı

 

 

 

 

 Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi GÖKDERELİ açılış ve selamlama konuşması yapmasının ardından Toplantıya başlandı.

 

Gündem Gereği divan heyeti seçimine geçildi.  Divan Başkanlığına Alparslan İlhami MOTUR, Katip Üyeliklerine  Muzaffer YOLCU ve Ahmet KARATAŞ teklif edildi. Yapılan Açık oylamada oy birliği ile teklif kabul edildi. Seçim sonrasında divan heyeti yerini aldı.

 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu  ve Kesin Hesap müzareke edildi. Yönetim Kurulunun İbrası Oya sunuldu. Kesin Hesap ve Raporlar Yönetim Kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündem gereği tüzük değişikliği gündeme alındı. Tüzükte değişiklik yapılması oya sunuldu. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

 

Yeni Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üye oluşturulması oya sunuldu. Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

    Son olarak Dernek organlarının seçimine gidildi. Tek liste olarak girilen seçimde, aşağıda isimleri bulunan üyeler yeni TÜMSAD Yönetim ve Denetim Kuruluna oy birliği ile seçildi.

 

Genel Kurul Toplantısı, dilek ve temennilerin  ardından son buldu.

 

 

YENİ TÜMSAD  YÖNETİM KURULU

 

Yönetim Kurulu asil Üyeleri                                                          

Op. Dr. Hicabi GÖKDERELİ   ( Yönetim Kurulu  Başkanı )                                

Cüneyt DENİZ                        ( Başkan Yardımcısı)                     

Op.Dr.İrfan BAŞPINAR          Başkan Yardımcısı)                                                 

Ali ÖZTÜRK                           ( Genel Sekreter )                              

Dr.Tanju DEMİR                    ( Yönetim kurulu Asil Üyesi )                                        

Dt. Ahmet SELVİ                    ( Yönetim Kurulu Asil Üyesi )

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Dr. Harun KAYA

Dr. Ekrem YILMAZ

Dr. Metin KÜÇÜK

Dr. Ümit DEMİRCİ

Dr. Ali ÇETİN

Dr. Osman KARAOĞLAN            

                              

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri               

Alpaslan İlhami MOTUR                            

Muzaffer YOLCU                                        

Uzm.Dr. Ahmet KARATAŞ

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Dr. Resul YAMAN

Dr. Yahyahan GÜNEY   

Op.Dr Sevim KÖSE                       

 

    

         

 

 

Bu haber 1421 kez okundu.