TÜMSAD GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

 

 

Tümsad-Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.12.2018 tarihinde saat 19:00 da Dernek Merkezinde yapıldı. Yapılan Genel Kurul toplantısında Dernek organ seçimlerine geçildi.

 

 

   Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hicabi GÖKDERELİ  açılış ve selamlama konuşması yaptı. Açılış konuşmasında geçmiş dönemdeki yönetim kurulunun dernek üyelerinin sıkıntılarını ve bürokrasi nezdinde Tıp Merkezlerinin yaşadığı sorunları (cerrahi liste sorunu), Sağlık Uygulama Tebliğinde artmayan SUT fiyatları gibi  küçük ve orta ölçekli hastanelerin yaşadığı tüm sorunların çözümlenmesi için mücadele verdiklerini belirtti. Ayrıca birlikte çalışmış olduğu Yönetim Kurulu Üyelerine ve dernek personeline çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildirdi. Başkanlık için aday olamayacağını, yeni seçilecek olan yönetim kuruluna başarı temennilerini belirterek konuşmasını bitirdi. Daha sonrasında Genel kurul toplantı gündemine geçildi. 1 dakikalık  saygı duruşuyla başlayan genel kurul toplantısı Gündem Gereği divan heyeti seçimine geçildi. Dernek üyesi Dr.Harun KAYA tarafından Divan Başkanlığına Ahmet KARATAŞ, Katip Üyeliklerine Alpaslan İlhami MOTUR ve Osman ÇETİN teklif edildi. Yapılan açık oylamada oy birliği ile teklif kabul edildi. Seçim sonrasında divan heyeti yerini aldı. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu ve mali tablo Dr.İrfan BAŞPINAR, tarafından okundu. Rapor, Mali tablo ve Kesin Hesap müzakere edildi. Yönetim Kurulunun İbrası oya sunuldu Yönetim Kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi.  Tahmini Bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu, müzakereye açıldı ve  tahmini bütçe kabul edildi. Gündem gereği tüzük değişikliği gündeme alındı. Söz hakkı almak isteyenin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Tüzükte değişiklik yapılması oya sunuldu. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmaması oy birliği ile kabul edildi. Yeni Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üye oluşturulması oya sunuldu. Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

Yönetim Kurulu asil ve Yedek üyeleri ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi. Dernek üyelerinden Muzaffer YOLCU tarafından tek liste halinde;

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu asil Üyeleri                                                          

 

Dr. İrfan BAŞPINAR           (Yönetim Kurulu  Başkanı)                                

Dr. Harun KAYA                  (Başkan Yardımcısı)                     

Dr. Tanju DEMİR                 (Başkan Yardımcısı)                                                 

Ali ÖZTÜRK                        (Genel Sekreter)                              

Dr. Müşteba SEVİL             (Yönetim kurulu Asil Üyesi)                                        

Muzaffer YOLCU                (Yönetim Kurulu Asil Üyesi)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Dr. Ramadan UÇAR

Dr. Gökmen DENİZ

Dr. Ekrem YILMAZ

Dr. Metin KÜÇÜK

Dr. Osman ÇETİN

Dr. Resul YAMAN         

                              

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri               

Dr. Ahmet KARATAŞ                         

Alpaslan İlhami MOTUR                                      

Dr. Osman KARAOĞLAN

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Rabia ORAN TAPAR

Hakan KARAMELEK 

Dr. Ali ÇETİN             

 

      

Seçilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Yapılan oylamada teklif kabul edildi.

 

 

 Dilek ve temenniler bölümüne söz alan Dr. Müşteba SEVİL,Yeni Yönetim Kurulunun aktif çalışmalar yapmasını, sadece tıp merkezlerinin değil, özellikle küçük ve orta ölçekli hastanelerin sorunlarına da etkili çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Bu haber 280 kez okundu.