SAĞLIK SEKTÖRÜ "SAĞLIKTA ORTAK GELECEK" İÇİN OHSAD KURULTAYINDA ANTALYA’DA BULUŞTU

 

 

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ "SAĞLIKTA ORTAK GELECEK" İÇİN  OHSAD KURULTAYINDA ANTALYA’DA BULUŞTU

 

 

 

 

 

 

Sağlık Sektörü Paydaşları Yine OHSAD Kurultayında Biraraya Geldi…

 

9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı olmak üzere kamu yöneticileri ve bürokratları ile özel sektör ve üniversite yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

 

 

KATILIMCILAR

 

n  Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri

n  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Üst Düzey Yöneticileri

n  Maliye Bakanlığı İlgili Üst Düzey Yöneticileri

n  Kalkınma Bakanlığı İlgili Üst Düzey Yöneticileri

n  SGK ilgili Yöneticileri

n  Kamu Hastaneleri Kurumu

n  Kamu Hastaneleri Yöneticileri

n  Üniversite Hastane Yöneticileri

n  Özel Hastane Yöneticileri

n  Sigorta Şirketleri

n  Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Finans, Satın alma, Stok takip ve Bilişim sorumluları

n  Tıbbi Cihaz, Ürün ve Tedarik Firmaları

 

 

KONUŞMACILAR

 

n  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI:  Sn. Jülide SARIEROĞLU

 

n  SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI:  Sn. Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

 

n  SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI:   Sn. Dr. Şuayip BİRİNCİ

 

n  SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ: Sn. Prof. Dr. Alper CİHAN

 

n  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI:  Sn. Dr. MEHMET Selim BAĞLI

 

n  SGK GSS GENEL MÜDÜRÜ: Sn. Dr. Mustafa ÖZDERYOL

 

n  İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: Sn. Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

 

n  SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI: Sn. Dr. Kemal SERDAROĞLU

 

n  İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ: Sn. Murat GÖKTAŞ

 

n  İSTANBUL SGK CİBALİ MERKEZ MÜDÜRÜ: Sn. Dr. Aziz ALEMDAR ve ekibi

 

n  OHSAD GENEL BAŞKANI: Sn. Dr. Reşat BAHAT

 

n  ÖZEL HASTANELER PLATFORMU BAŞKANI: Sn. Dr. Mehmet ALTUĞ

 

n  TÜMSAD ( TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ) Başkan yard. Sn. Dr. İrfan BAŞPINAR

 

n  SAĞLIK BAKANLIĞI EMEKLİ MÜSTEŞAR YARDCIMCISI:  Sn. Hüseyin ÇELİK 

 

n  MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: Sn. Prof. Dr. Sebahattin AYDIN

 

n  MLP CARE SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Dr. Muharrem USTA

 

n  ACIBADEM SAĞLIK GRUBU: Sn. Mehmet Ali AYDINLAR ve bir çok Özel ve Kamu yetkilisi

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sn. Jülide SARIEROĞLU 


OHSAD Kurultayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, OHSAD’ın “Sağlık Politikalarında 2023 Vizyonu” ile ne denli güçlü bir paydaş olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Planlama ve finansman konusunda SGK’nın her zaman sektörün gelişmesini sağlayıcı bir bakış açısı içinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, SUT konusunu oldukça önemsediğini belirterek “24 Haziran’dan önce de bu sürecin tamamlanması konusunda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” dedi.

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastanın stabil hale gelinceye kadar acil sağlık hizmetlerinden faydalanması ile alakalı bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, özel hastanelerle kurum arasında yapılan 2018 yılı sözleşmelerine de, “Sektör temsilcilerimiz, kurum yöneticilerimizin tam mutabakatıyla oluşturduğumuz bir protokol oldu. Önceki yıllarda yaşanan bazı sorunların da çözümüne yönelik bu dönemde önemli adımlar attık” sözleri ile değindi. 

 

 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş: Sektörü de planlamak zorundayız, aksi taktirde yönetemeyiz


Konuşmasında sektörde birçok sorunlu alanların gelişmesi için kamu, özel sektör ve üniversite olarak sektör paydaşlarının birlikte mücadele verdiğine değinen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, yapılan her düzenlemenin özel sektörün aleyhine olmadığını belirterek “Sağlık sektörü olarak kamu, özel sektör ve üniversite aynı masanın etrafındayız” dedi. Sektörün gelecek vizyonuna göre dinamik bir planlama yapmak gerektiğini kaydeden Müsteşar Gümüş, “sektörü de planlamak zorundayız, aksi taktirde yönetemeyiz” ifadesini kullandı.

SUT’tan en büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanlığının duyduğuna değinen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “SUT meselesi 3-4 yıldır gündemimize gelen bir konu. SUT’tan en büyük rahatsız olan da Sağlık Bakanlığıdır. Çünkü SUT üzerinden global bütçe anlaşmayı yapıyoruz. SUT ücretlerini topladığımız zaman örneğin 20 milyar çıkıyor, 30 istiyoruz. Maliye Bakanlığımız o zaman neden 10 milyar fazla istiyorsun, diyor. İsteyeceğim çünkü bu para yetmiyor. Bu hizmetlerin karşılığı değil. Sen bana avans olarak veriyorsan işi çözeriz. Sonra da fazla para almış oluyoruz. Neticede işin bedelini tam ortaya koymadığımız zaman özel sektör fark alsın tamam, kamu almasın ama bir kere fiyat doğru değil. Zamanında bir fiyat yapılmış, bazı işlemler çok yüksek, bazı işlemler sıfır” şeklinde konuştu.

 

 

SGK Başkanı Selim Bağlı: Kamu otoritesi de Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikir

 


Genel sağlık sigortası hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigortalılara hizmet eden ikinci en önemli faktörün özel sağlık hizmeti sunucuları olduğunu belirten SGK Başkanı Selim Bağlı, özel sektör için “Hem sigortalılara sağlık hizmeti sunuyor hem de 220 bine yakın nitelikli istihdama doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan bir sektör” ifadesini kullandı.

Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda kamu otoritesinin hemfikir olduğunu kaydeden Başkan Bağlı, SUT’a özel sektörün katkı sağlaması konusunda, “Herhalde Türkiye’de yönetişim dediğimiz hizmet sunanlar, hizmetten yararlananlar ve hizmete aracılık edenlerin düzenlemelerde söz konusu olduğu enden alanlardan biri Sağlık Uygulama Tebliğidir” şeklinde konuştu.

 

Kurum ve özel sağlık sunucuları arasında tek taraflı sözleşme metinlerinin yerine sözleşme metin taslaklarının özel sektöründe üzerinden geçtiği bir süreç yaşanarak SGK tarihinde bir ilk yaşandığını “Mutlak mutabakat” ifadesi ile belirten Bağlı, sektörün finansman sorununun kısa sürede çözüleceğine ilişkin güçlü bir umudu olduğunu belirtti.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat: Sağlık sektörünün paydaşlarını 9. kez biraraya getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz


Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarında sektörün sorunlarını dile getiren OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, sektörün önündeki en önemli konunun finansman olduğunu vurguladı. Hastanelerin yeni binalara geçerken yaşadığı zorluklardan 12 yıldır değişmeyen SUT fiyatlarına, sektörün kalifiye işgücü ihtiyacından askıdaki ruhsatlara kadar özel sağlık sunucularının tüm sorunlarına değindi.

Özel sektörün geleceğini görmeden yatırım ve finansman yaptığını ifade eden OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, kamu otoritelerinden sorunların çözümü konusunda destek beklendiğini ve ortak çözümler için OHSAD’ın her zaman hazır olduğunu belirtti.

 

Özel Hastaneler Platformu Derneği başkanı Dr. Mehmet Altuğ: Sektörün ümitsizliğini anlamak gerekir


2010’lu yıllarda özel sektörün yüzde 30’lara kadar hizmet sunumunda yer aldığı dönemden yüzde 20’lere kadar gerilediği bir döneme doğru gittiğini kaydeden Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, bir muhatap bulunamadığına değinerek, “İktidarın ya da hükümetin bir politikası var mıdır, Çalışma Bakanlığı ya da SGK muhatabı mıdır, bilmiyoruz. Özel sektörün bu anlamdaki sahipsizliğini anlamlandıramıyoruz” şeklinde konuştu. Sağlık politikalarında özel sektörün söz hakkının olduğu ortamların oluşturulması ile çözüm bulunacağına inandığını belirten Başkan Altuğ, sektörün bu anlamdaki ümitsizliğini anlamak gerektiğini ifade etti.

 

 

Tümsad Yönetim Kurulu Başkan Yard. Dr. İrfan BAŞPINAR : 2023 vizyonu hedefinde Orta, Küçük Ölçekli Hastaneler ve TIP merkezleri 2018 yılında ayakta kalmaya çalışıyor.. 

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SAĞLIK İŞLETMELERİNİN 2023 VİZYONU VE GELECEĞİ OTURUMUNDA  Moderatör: Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı Prof. Dr. Alper CİHAN / Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürü Dr. İrfan BAŞPINAR / TÜMSAD Başkan Yrd. Dr. Mehmet ALTUĞ / Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Seyit KARACA / TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Bşk. Mehmet GÜLEZ / EY slaylı şekilde sunumlarını dile getirdiler.

 

Sağlık Bakanalığı Ve SGK nezdinde yaşanan bir çok önemli sıkıntııları dile getiren Dr. İrfan BAŞPINAR Tıp Merkezinden Hastaneye dönüşmenin neredeyse imkansız hale gelmesi 33 Kadroyu tamamalamanın imkansız olduğuna vurgu yapan ve Faal durumu koruma noktasında sayıları her geçe gün azalan küçük orta ölçekli hastanelerle Tıp Merkezlerinin büyük mağduriyetler yaşadığı 2023 vizyonu doğrultusunda daha güncel sorunların çözüme kavuşturulması gerketiğini Özelikle SUT fiyatlarındaki artışın olmaması ve Cerrahi birimli Tıp Merkezlerinin Cerrahi Listeden çıkan amaliyat işlemleri Sağlık hizmeti sunmada büyük sekteye uğrattığını Cerrahi listenin yeniden güncellenmesi ile alakalı birokrasi görüşmelerinin sona erdiği ama hala cerrahi listenin güncellenmediğine vurgu yapan ve Genel manada Tıp merkezlerinin ayakta kalmas ıile  alakalı güzel bir çalışma sunan Tümsad Başkan Yard. Dr. İrfan BAŞPINAR. yapılan bu değişikliklerin Tıp Merkezlerinin bu önemli konuda ciddi mağduriyet yaşadığını ve ilgili makamlarla görüşmelerin yapıldığını bu konularla ilgili somut bir gelişme beklentisi içinde olunduğunu belirten  ve Tıp Merkezlerinin yaşadığı sorunları ivedilikle ele alınması gerektiğini anlatarak yapılan slayt çalışması ile en üst düzey yetkililer ile kurultayda dile getirildi.

 

 

 

 

 

Bu haber 1139 kez okundu.