Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

 

 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10 Nisan 2016, Pazar günü,  29680 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. yayınlanan değişikliğe göre Süre 31.12.2016 sonuna kadar uzatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nisan 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29680

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi LaboratuvarlarYönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlara aittir. Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Türkiye’ye giriş ve çıkışı Bakanlığın onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “31/12/2015” ibareleri “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2013

28790

 

 

 

 

 

 

 


Bu duyuru 1711 kez okundu.