23.12.2016 ÖNEMLİ.. !!! Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hakkında önemli duyuru..!!!

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayımlandı. Sözleşmeye ilşkin duyuru aşşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23.12.2016


DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” ekte yayımlanmış olup, söz konusu sözleşme metnini imzalamak isteyen özel sağlık hizmeti sunucularının 02.01.2017-13.01.2017 tarihleri arasında sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Halen Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları için; sözleşme başvurusu sırasında Kuruma iletilmiş ve kabul edilmiş olan sözleşme eki EK-1’de (Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu) yer alan belgeler yeniden ibraz edilmeyecek olup bu belgelerin güncel olduğuna dair taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

2017 YILI SGK SÖZLEŞME METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu duyuru 1249 kez okundu.