SGK TARAFINDAN EK-1 SÖZLEŞME( ZEYİLNAME ) METNİ VE DOKTOR VE ORTAKLARIN ADLİ SİCİL KAYITLARININ SÜRESİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”ne İlişkin EK-1 Yeni Sözleşme Metni ve Doktorların Adli sicil kayıtlarının süresi ve uzatılması hakkında ayrı ayrı duyuru yayımlandı.

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29.01.2016

DUYURU
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık  Hizmeti Sunucularından Sağlık  Hizmeti  Satın Alım Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan EK SÖZLEŞME-1 duyuru ekinde yer almaktadır.

Söz konusu Ek Sözleşmede yer alan hükümlerin geçerli olabilmesi için, Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel sağlık  hizmeti  sunucularının, 05.02.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek EK SÖZLEŞME-1’i imzalamaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin (14.1) numaralı maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.

Tüm özel sağlık  hizmeti  sunucularına önemle duyurulur.

EK-1 : Ek Sözleşme-1 

 

5 ŞUBATA KADAR İMZLANACAK OLAN EK 1 SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

Bilindiği üzere adli sicil kaydını gösterir belgelerin iletilme süresinin 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Yabancı uyruklu kişilerin adli sicil kaydını gösterir belgelere ilişkin olarak Kurumumuza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda;

Türkiye'de ikamet eden/ ikamet etmeyen gerek yöneticileri gerek ortakları ve gerekse hekimleri T.C. Vatandaşı olmayan özel sağlık Hizmeti sunucularında görev yapan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunda bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yetkili makamlardan bizzat kendileri tarafından temin edeceği adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydını da Kurumumuza vermeleri gerekmektedir.

Adli sicil kaydını gösterir belgelerin 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar ibraz edilemeyeceği görüldüğünden bu süre 19.02.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar adli sicil kaydını gösterir belgeleri Kurumumuza iletmeyen özel sağlık  hizmeti  sunucularının 20.02.2016 tarihinden itibaren MEDULA sistemleri pasif hale getirilecektir.

Adli sicil kaydını gösterir belgeler, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse senetlerini satın almak suretiyle ortak olan kişiler için istenmemektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 


Bu duyuru 2174 kez okundu.