SGK TARAFINDAN Danıştay Kararı Konulu Genelge İle İlgili Duyuru

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 11/03/2013 tarihli 2013/13 Sayılı Danıştay Kararı Konulu Genelge ile ilgili duyuru yayımlanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

14/03/2013

  

11/03/2013 TARİHLİ 2013/13 SAYILI DANIŞTAY KARARI KONULU GENELGE İLE İLGİLİ DUYURU 

Kurumumuzca SUT’un 4.2.2.B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-9 listesi esas alınarak faturalandırılır.” hükmündeki “SUT eki EK-9 listesi esas alınarak” ibaresinin Danıştay kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 11/03/2013 tarihli 2013/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak; Sağlık Uygulama Tebliğinin metin kısmında faturalandırmanın EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden yapılacağı belirtilen işlemler hariç olmak üzere, işlem bedellerinin hizmet başına ödeme yöntemi ile karşılanacağı, bildirilmiştir. Buna göre ekli listede (SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi) belirtilen işlemler SUT Eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılacak olup, bunların dışında kalan işlemler ise SUT’un “4.2.2.A- Hizmet başına ödeme yöntemi” başlıklı maddesi doğrultusunda faturalandırılacaktır. 

Ayrıca söz konusu Genelgede Danıştay Onuncu Dairesinin 2012/1031 E.Sayılı Kararı sehven 2012/1030 olarak yer almıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

EK: SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi) TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 


Bu duyuru 2518 kez okundu.