SGK TARAFINDAN 2012 SGK sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin ZEYİLNAME-3 yayınlandı

 

 

SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-3 yayımlandı.
 
 
 
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

DUYURU
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

 

2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-3 duyuru ekinde yer almaktadır. 

Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucularının, 15 (onbeş) iş günü içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek ZEYİLNAME-3’ü imzalamaları ve 15. (onbeşinci) işgününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 (otuz) gün içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmeleri gerekmekte olup, aksi halde sözleşmenin (12.1) numaralı maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 

Önemle duyurulur.

 

ZEYİLNAME 3 İÇİN TIKLAYINIZ


Bu duyuru 2379 kez okundu.