SGK TARAFINDAN 2011/62 SAYILI "FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ" KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

“Fatura bedellerinin ödenmesi” konulu 12/09/2011 tarihli ve 2011/62 sayılı Genelgede,
04/05/2012 tarihli ve 2012/18 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmış olup Genelgenin güncel hali ekte yer almaktadır GENELGE İÇİN


Bu duyuru 2494 kez okundu.