SGK ile Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde Adli Sicil Kayıtları Hakkında Duyuru 27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hakkında 27.04.2016 tarihli duyuru yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel 
Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü

28.12.2015


DUYURU

Bilindiği üzere 18.02.2016 tarihli duyuru ile yabancı uyruklu kişilerin adli sicil kaydına ilişkin Kurumca istenilen belgelerin temininin uzun sürebilecek olması göz önüne alınarak söz konusu belgelerin iletilmesi için 3 (üç) ay süre tanınmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5510 sayılı Kanunun "İdarî yaptırımlar ve fesih" başlığını taşıyan 103 üncü maddesine 10/9/2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen fıkrada; 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına  neden olan  nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartı  getirilmiş  olduğundan ve 5237 sayılı Kanunun uygulama alanının  ülkemiz sınırları ile belirlenmiş olması nedeniyle; yabancı uyruklu kişilerin (hekim, ortak, yönetici) Türkiye'de bulundukları döneme  ilişkin adli sicil kaydı yeterli görülmüştür.

Buna göre, bundan böyle süre uzatımına gidilmeyeceğinden 18.02.2016 tarihli duyuru ile tanınan süre sonunda yöneticilerinin/ortaklarının adli sicil kaydını iletmeyen özel  sağlık  hizmeti sunucuları MEDULA’ da pasif hale getirilecek, hekimlerinin adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık  hizmeti sunucuları ise ilgili hekimleri üzerinden hizmet bildiremeyeceklerdir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 


Bu duyuru 1580 kez okundu.