Sağlık Bkanlığı tarafından Tıp Ve Dal Merkezlerine Ek Kadro Dağıtımı hakkında duyurusu

 

 

TIP DAL MERKEZLERİ EK KADRO DAĞITIMI

 

15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin Değiş:27/05/2012 tarih ve 28305 sayılı Ek 1 inci maddesinin g fıkrasında; “ Sağlık kuruluşlarına asgarî kadro sayıları bakımından kuruluş statüsünü kaybetmemeleri için gerekli olan aynı branştaki veya Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek branştaki uzman kadrosu veyahut pratisyen hekim kadrosu verilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda kuruluş statüsünü kaybedecek olan tıp/dal merkezlerinin kadroları SKYS sistemi üzerinden alınmış olup 46 tıp merkezlerinin kadroları kuruluş statülerini kaybetmemeleri için 4 e tamamlanmıştır.9 adet dal merkezinin kadrosu da kuruluş statüsünü kaybetmemesi için 2 kadroya tamamlanmıştır.

Kadro tahsisinde;

1- Kuruluşların öncelikle ilk tercihleri değerlendirilmiştir.

2-Kuruluşların kapasite formlarında yer alan kadro dışı geçici hekim çalıştıran branşlar değerlendirilmiştir.

3- Planlama kapsamında olan özellikli ünitelere tabi olan kadrolar verilmemiştir.(kvc, kardiyoloji vb.)

4-2012-2013 döneminde özel hastanelere dağıtılan ek kadrolardan kalan kadrolar dikkate alınarak dağıtım yapılmıştır.

Bu prensipler dikkate alınarak kuruluş statüsünü kaybedecek olan 55 adet tıp/ dal merkezine Bakanlığımızca 75 kadro verilmiştir.

 

DAĞITILAN KADROLARIN UZMANLIK DALI DEĞERLENDİRİLMESİ
 

UZMANLIK DALLARI
AÇIKLAMA
ANESTEZİ VE REANİMASYON
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
GASTROENTEROLOJİ
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
GENEL CERRAHİ
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
GÖZ HASTALIKLARI
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
İÇ HASTALIKLARI
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
ÜROLOJİ
Tercih sırasına ve kuruluşların kadro dışı geçici çalışan kadrolarına göre değerlendirme yapılmıştır.

 

Kuruluş statüsü kaybedecek olan tıp  ve dal merkezlerine ek kadro dağıtımı LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 


Bu duyuru 3282 kez okundu.