Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Aldığı Farklarla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

 

 

12.10.2013 Cumartesi günü 28793 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar aşşağıdaki gibi yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

16/92013 TARİHLİ VE 2013/5385 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 


           
MADDE 1- (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabilirler.

            MADDE 2- (1) 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Bu duyuru 2585 kez okundu.