Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyuru yayımlanmıştır;

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  
28.02.2013
  DUYURU 
BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU 
Bilindiği üzere biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinden “Avuç İçi Damar İzi Yöntemine İlişkin Kılavuz” 14/09/2012 ve söz konusu Kılavuza ait değişiklik de 22/11/2012 tarihinde Kurumumuz Web sayfasında yayımlanmıştır.
Biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinden bir diğeri olan, Parmak Damar İzi sistemi ile ilgili olarak Kurumumuzca yapılan çalışmalar ve bu hususta başvuran firmaların POC (kavram kanıtlama çalışmaları) tamamlanmış ve sağlık hizmet sunucularında yaptıkları pilot çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiştir.
Konu ile alakalı olarak söz konusu firmalardan Kurumumuzca taahhütname alınmasını müteakip, avuç içi damar izi sistemiyle birlikte diğer bir biyometrik sistem olan Parmak Damar İzi yöntemiyle de sağlık hizmet sunucuları tarafından kimlik doğrulaması yapılabilecektir.
Konu ile ilgili Kurumumuzca yapılan teknik çalışmaların sonucuna göre yeni kılavuz düzenlemeleri ve duyurular en kısa sürede yapılacaktır.
 

Bu duyuru 2696 kez okundu.